jpZ ogromnego bogactwa wypowiedzi Jana Pawła II ciężko wybrać te najpiękniejsze. Wiele sformułowań papieża z Polski weszło do potocznego języka i są powszechnie znane na całym świecie. Uczniowie klasy VI naszej szkoły wybrali te, które są najważniejsze dla nich…

***

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. 

[Homilia w Warszawie, 1979 r.]

Miłość mi wszystko wyjaśniła…

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Z oceanu mądrości Jana Pawła II wybrałam dwa powyższe fragmenty. Cenię je ze względu na uniwersalizm problematyki człowieczeństwa i miłości.

                                                                                                  Olga Wilczyńska

dk 1 of 1

 

Praca Jakuba Derdońskiego

 dk1 1 of 1

dk2 1 of 1