Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej

im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

w roku szkolnym 2023/2024

 

PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców -
p. Agnieszka Kubiak

ZASTĘPCA  - p. Martyna Wasiak

 SEKRETARZ - p. Angelina Perzyńska

SKARBNIK  - p. Agnieszka Stasiak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

p. Joanna Tarkowska

p. Anna Kubaczyk

p. Nina Adamiak