Od 19.03 do 29.03.2024r. prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o pisemne potwierdzenie woli przyjecia dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Oddziałów Przedszkolnych.

429868855 3598226473840027 7605500639139066116 n

1

rekrutacja

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej       
im.Św. Jana Pawła II w Bedlnie

z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie rekrutacjdzieci
do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2024/2025


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie informuje, że rekrutacja: do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z roczników: 2019 (pięciolatki), 2020 (czterolatki), 2021 (trzylatki), oraz do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dzieci z rocznika: 2018 (sześciolatki), prowadzona jest w terminach określonych w zarządzeniu nr 4/2024 Wójta Gminy Bedlno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria (Załącznik nr 1 do w/w zarządzenia)
rozpoczyna się z dniem 12.02.2024 r., a zakończy z dniem 11.03.2024 r.
W tym terminie proszę o składanie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie na rok szkolny 2024/2025
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie na rok szkolny 2024/2025.
W/w dokumenty należy składać osobiście, zostawiając w sekretariacie szkoły lub skan przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły www.spbedlno.d2.pl w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.
Do punktu/oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno, w tym w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.
Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900, 1672, 1718,2005 z późn.zm) oraz załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 4/2024 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26.01.2024 r.
UWAGA!!!

W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do punktu bądź oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Rodzice/prawni opiekunowie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Druk deklaracji do pobrania znajduje się poniżej.

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/punktu przedszkolnego <<< do pobrania

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PUNKTU/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  <<<do pobrania

 

Rekrutacja
do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie informuje, że rekrutacja:
do klasy pierwszej szkoły podstawowej - dzieci urodzone w roku 2017 oraz na wniosek rodzica dzieci, które w 2024 roku kończą 6 lat
prowadzona jest w terminach określonych w zarządzeniu nr 4/2024 Wójta Gminy Bedlno w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno
i rozpoczyna się z dniem 12.02.2024 r., a zakończy z dniem 11.03.2024 r.
W tym terminie proszę o składanie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie na rok szkolny 2024/2025
Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły www.spbedlno.d2.pl w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.
Do klasy pierwszej w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno, w tym w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.
Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005).

WNIOSEK DO KLASY I <<<DO POBRANIA 

 

ZGŁOSZENIE DO KLASY I <<< DO POBRANIA


UWAGA!!
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Edyta Brzozowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

rekr 3

 

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie przyjętych na rok szkolny 2023/2024 w rekrutacji uzupełniającej:

1. Adamiak Antoni od 11.03.2024r.
2. Fabjanowski Szymon
3. Pogorzelska Blanka
4. Starosta Jowita
5. Włodarczyk Maja

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba
Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska
Członek Komisji: Angelika Wróbel

 

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024 w rekrutacji uzupełniającej:

brak

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba
Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska
Członek Komisji: Angelika Wróbel

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024 w rekrutacji uzupełniającej:

1. Adamiak Antoni od 11.03.2024r.
2. Fabjanowski Szymon
3. Pogorzelska Blanka
4. Starosta Jowita
5. Włodarczyk Maja

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba
Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska
Członek Komisji: Angelika Wróbel

 

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie niezakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024 w rekrutacji uzupełniającej:

brak

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba
Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska
Członek Komisji: Angelika Wróbel

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej proszeni są o dostarczenie w dniach 21.08.2023 – 24.08.2023 potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

 

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie przyjętych na rok szkolny 2023/2024

 1. Fabianowski Franciszek
 2. Fidrysiak Lena
 3. Franaszek Maciej
 4. Guzek Hanna
 5. Kapusta Franciszek
 6. Karolewska Aniela
 7. Łasica Oliwia
 8. Mędrzycka Zuzanna
 9. Siatkowski Wiktor
 10. Stępniak Matylda
 11. Szeluga Bartosz
 12. Świątczak Itan
 13. Tarkowska Marcelina
 14. Wińkowski Igor
 15. Wodzyński Jan
 16. Younas Ayesha

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba

Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska

Członek Komisji: Angelika Wróbel

 

Lista dzieci z Punktów i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024

brak

Komisja rekrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Ewelina Stasiak-Zaręba

Członek Komisji: Magdalena Wawrzyńska

Członek Komisji: Angelika Wróbel