PIELGRZYMKI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Święty Jan Paweł II był nazywany papieżem pielgrzymem. Pielgrzymował po całym świecie. Odbył 104 podróże, odwiedził 129 krajów, Afrykę 11 razy: Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republikę Środkowej Afryk , Zair, Kenię, Maroko.
Ameryka - był na Dominikanie, w Meksyku, Brazylii i Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych. Odwiedził również Daleki Wschód i Oceanię.
W Europie – Francję, Czechy, Niemcy, Macedonię.
Niektóre państwa odwiedził kilkakrotnie. Podczas swojego pontyfikatu 8 razy odwiedził Polskę. Był w: Krakowie, Warszawie, Wadowicach, Gnieźnie, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanym, w Gdańsku. W 1999 roku był w pobliskim Łowiczu.
W czasie swojego pontyfikatu Nasz Patron przemierzył 1milion 700 tysięcy kilometrów.

 Michał Stradza uczeń lasy VII