W NASZEJ SZKOLE RUSZA PROGRAM „SPORTOWE TALENTY”

sportowe talenty

Wiosną pierwsze obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów!

Z początkiem marca w naszej szkole realizowany będzie program SPORTOWE TALENTY, rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Od marca do kwietnia w ramach lekcji wychowania fizycznego pierwszy raz przeprowadzone zostaną obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII.

Głównym założeniem programu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej.

Uczniowie będą wykonywać testy sprawnościowe, których wyniki zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie, gdzie powstanie baza danych. Dzięki tym informacjom uzdolnione dzieci będą mogły szybko trafiać do specjalistów i zyskać szanse na dalszy rozwój umiejętności sportowych.

Program ma wymiar prozdrowotny. Dzięki niemu po raz pierwszy w historii powstanie kompleksowa diagnoza kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.

Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane podczas lekcji wf-u znalazły się: skok w dal z miejsca, Beep Test, bieg wahadłowy 10 x 5 m, plank.

Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym, które - za pośrednictwem szkoły - będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować dalszy sportowy rozwój dziecka.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/ewidencja-sportowe-talenty-obowiazkowe-dzialania-szkoly