Zasady zdalnego nauczania obowiązujące w klasach V-VIII

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Obowiązujące od 26 października do 08 listopada 2020r

 1. Wszystkie zajęcia objęte ramowym planem nauczania będą odbywać się zdalnie przy użyciu platformy Teams (w razie wystąpienia trudności technicznych dopuszcza się korzystanie z aplikacji Zoom).
 2. Zajęcia zdalne prowadzone są w czasie rzeczywistym.według obowiązującego (od 02 września 2020r.) planu lekcji
 • lekcja online trwa 30 minut + 15 minut do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje)
 1. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania,  jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności z tym związane na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 2. Wychowawcy klas podejmą działania mające na celu rozwiązywanie problemów sprzętowych:
 • powiadomią o trudnościach dyrektora,
 • pomagają w procesie pozyskania sprzętu z zasobów szkolnych,
 • monitorują proces rozwiązania problemu do czasu rozwiązania, powiadamiając dyrektora,
 1. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – zajęcia specjalistyczne
 1. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w trybie zdalnym.
 1. Uczniowie klasy IV zgodnie z §1 p.4 ppkt.e Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 23 października 2020 realizują zajęcia stacjonarnie tj. w szkole .