Informacje dla Uczniów klasy VIII- doradztwo zawodowe

 

Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim

Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO. Plik do pobrania

                                                                                                                                                            Pozdrawiam.

                                                                                                                                                         Olga Wilczyńska