FaceApp 1663696229543

8.00 - 9.00- schodzenie się dzieci, stwarzanie warunkw do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy indywidualne  i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, prace porządkowe  w sali ,ćwiczenia poranne;

9.00 - 9.30 - przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe;

9.30 - 10.00 - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie sie przy stole;

10.00 - 11.00 - zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową  wychowania przedszkolnego;

11.00 -  14.10 - w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu (spacery), praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym  i wychowawczym, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci;

 

 Język angielski:

10.50-11.20 (poniedziałek, środa)

Religia:

11.50-12.20 (wtorek)

8.00- 8.30 (środa)