NASZE OSIĄGNIĘCIA!!! Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym i fotograficznym ,,Przyroda-Twój Przyjaciel". Nagrody książkowe ufundował Wójt Gminy Bedlno p. J.Ignaczewski. GRATULUJEMY SUKCESÓW!!!

I miejsce Jakub Kaźmierczak

II miejsce Mikołaj Kaźmierczak, Zuzanna Gasik

III miejsce Szymon Peda wyróżnienei Zuzanna Frydrysiak

V3xofgD3