W dniu 18.06.3024 r. w GOK-u w Bedlnie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Poezja Czesława Miłosza". Naszą szkołę godnie reprezentowały 4 uczennice: Aleksandra Jasińska, Aleksandra Nowicka, Amelia Stępniak i Alicja Bogdańska.
Na podium znalazły się: Aleksandra Jasińska i Aleksandra Nowicka II miejsce, Alicja Bogdańska I miejsce. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy!

s 2w3jpJ