Święty Jan Paweł II patron naszej szkoły oczami uczniów. Wystawa prac plastycznych.

GrlFdAxf