RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Punkcie Przedszkolnym „B” przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bedlnie

GRUPA „Sówki”

7:00 – 8:00          Schodzenie się dzieci. Witanie dzieci w przedszkolu, poranne zabawy dowolne.

8:00 – 8:30          Przygotowanie do śniadania. Czynności wdrażające do systematycznego dbania o higienę osobistą, nauka etapów mycia rąk.

8:30 – 9:00          Śniadanie, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

9:00 – 11:00        Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych zgodnie z tematyką programową. Zabawy edukacyjne i twórcze, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu.

11:00 – 11:30       Przygotowanie do obiadu. Doskonalenie czynności samoobsługowych w WC i łazience.

11:30 – 12:00      Obiad, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

12:00 – 13:00      Relaks wyciszający układ psychoruchowy dziecka. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajki czytanej przez nauczyciela.

13:00 – 16:00      Zabawy dowolne. Rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania dziecka.