DNIA 18 maja 1920 r.
Urodził się Karol Wojtyła póżniejszy Papież Jan Paweł II, którego imię przyjęła nasza szkoła.
W dniu 20 maja 2024r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.
Odbył się konkurs plastyczny oraz uroczysty apel, na którym wspólnie zaśpiewaliśmy hymn naszej szkoły, do którego słowa napisała p. Olga Wilczyńska, a muzykę p. Maria Kozłowska.
Chłopcy z klasy VIII Nikolas Żuchowski oraz Jan Witkowski, a także Jan Jóźwiak z klasy VI przygotowali prezentację multimedialną o życiu i pontyfikacie wielkiego Papieża - Polaka.
Nad całością czuwała p. Beata Adamiak.
Dziewczęta z chóru szkolnego pod kierunkiem p. Marii Kozłowskiej zaśpiewały papieskie piosenki , a na koniec całą społecznością szkolną odśpiewaliśmy BARKĘ - ulubioną oazową pieśń Św. Jana Pawła II.
Nie zapominamy o naszym Patronie i wielkim Polaku.