Szanowni Państwo,

               W związku z wejściem w  życie  Ustawy z dnia 4 października  2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych /PPK/,  uprzejmie informuję, iż  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie  zobowiązana  jest do  uruchomienia   procedury utworzenia i wdrażania  Pracowniczego Planu Kapitałowego/ PPK /.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania  na przyszłą emeryturę, w którym biorą udział  Pracodawca, Pracownik i Państwo.

Dla  Pracodawcy PPK jest obowiązkowe, bez względu   na   wielkość przedsiębiorstwa i  obowiązujące  w   nim  formy  zatrudnienia osób podlegających  ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Dla Pracowników  i  osób zatrudnionych  w innych systemach wynagradzania, za  których  odprowadzane  są  składki emerytalne i rentowe do ZUS, PPK jest systemem  dobrowolnym.

Cały dokument pdf do zapoznania się

1

White Checkered Books Tutor Flyer