Koszt całkowity zadania : 17.500,00 PLN

  1. Koszt zakupu pomocy dydaktycznych(rzutnik, tablica interaktywna, zestaw nagłaśniający x2) - 17.500,00 PLN
  2. Kwota przyznanego wsparcia finansowego na  zakup pomocy dydaktycznych - 14.000,00 PLN
  3. Finansowy wkład własny (GMINA BEDLNO) - 3.500,00 PLN  

 

Wpływ stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczenia się uczniów

Nauczyciele nabyli odpowiednie  umiejętności odnośnie obsługiwania nowoczesnych urządzeń programu Aktywna Tablica. Uczestniczyli w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.  Często stosują  TIK na zajęciach wykorzystując rozległy potencjał, jaki daje to urządzenie w procesie nauczania. Za pomocą przeglądarki internetowej przybliżają uczniom omawiane treści. Pokazują omawiane krainy geograficzne, rośliny i zwierzęta, życie i zwyczaje ludzi na odległych krańcach naszej planety. Prezentują filmy i nagrania własne. Tworzą w edytorze tekstu odpowiednie karty pracy. Przykładowo są to karty – Urodziny, Emocje, Tabliczka mnożenia, Skojarzenia i wiele innych.  Nauczyciele dzielą się wzajemnie nabytymi umiejętnościami. Wymieniają się scenariuszami zajęć z wykorzystaniem TIK. Wskazują nowe i ciekawe sposoby prezentowania treści na zajęciach. Tworzą ciekawe prezentacje, karty pracy, filmy. Wykorzystują programy multimedialne, treści z płyt CD. Na zajęciach logopedii wykorzystywano program do ćwiczenia poprawnej wymowy głosek ,,Seplenienie – trening poprawnej wymowy”. Podczas edukacji polonistycznej wykorzystywano płytę CD ,,Multimedialny świat bajek”.   Pokazują ciekawe strony internetowe. Dzielą się swoją wiedzą z nauczycielami innych szkół. W ramach międzyszkolnych sieci współpracy odbyło się spotkanie  e-koordynatorów szkół realizujących program na terenie gminy. Nauczycielom przedstawiono prezentację multimedialną ,,Dzień Ziemi” oraz ,,Dzieje książki i piśmiennictwa”. Przy pomocy urządzeń programu Aktywna Tablica odbyło się  spotkanie nauczycieli przyrody p. t. „Pomóżmy Ziemi ”oraz lekcje otwarte. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii  uległa zmianie forma zajęć, gdzie widoczny jest nacisk na cyfryzację procesu nauczania. Nauczyciele stosują urządzenia nie tylko do przekazywania wiedzy, ale także angażują uczniów do pracy z tymi urządzeniami.

Treści kształcenia prezentowane są w bardziej interesujący sposób. Przez zastosowanie technologii dotykowej wzrosła dynamika lekcji. Zwiększony został zakres elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpłynie na poziom zrozumienia oraz przyswajania omawianych treści.

Uczniowie chętnie korzystają z urządzenia, dzięki urozmaiconej grafice. Pracują, widząc zmieniające się ilustracje, słuchając muzyki i doznając wielu wrażeń. Podczas słuchania ,,Legendy o Warsie i Sawie”  uczniowie mieli możliwość śledzenia jej akcji na kolejnych slajdach tablicy interaktywnej. Uzupełniając wyrazy z trudnościami ortograficznymi w grze edukacyjnej ,,Ortograficzny pejzaż” widzą od razu efekty swojej pracy, co ma pozytywny wpływ na samoocenę każdego ucznia. Na zajęciach mają przybliżony świat, w zasięgu ręki są ilustracje i filmy do omawianych treści zajęć. TIK wykorzystywane jest podczas przerw lekcyjnych, gdzie dzieci wykonują różne ćwiczenia wspomagające logiczne myślenie i sprawność umysłu. Ze sprzętu korzysta też uczeń z niepełnosprawnością intelektualną jak również uczennica autystyczna.   Uczniowie naszej szkoły zostali wprowadzeni w nową – cyfrową erę.